Статева структура постійного населення Одеської області характеризується перевагою жінок над чоловіками

Статево-віковий склад населення відображає найважливіші демографічні, економічні та соціальні характеристики. Він визначається співвідношенням основних груп і контингентів: чоловіків, жінок, дітей, осіб за віковими групами 0–14 років, 15–64 роки, 65 років і понад тощо. Структура населення – об‘єктивний результат змін у природному та міграційному рухах населення. У свою чергу її зміни вносять корективи у процеси подальшого відтворення населення.

Статева структура постійного населення Одеської області характеризується перевагою жінок над чоловіками. Питома вага жінок області на початок 2022р. становила 53% від загальної чисельності населення,  чоловіків – 47%. На кожну 1000 жінок в регіоні на початок 2022р. у середньому припадав 891 чоловік. Про це розповіли в Головному управлінні статистики в Одеській області.

У межах окремих вікових груп співвідношення статей має тенденцію до змін. У групах молодшого віку і всіх наступних, включаючи 40 років, за кількісним складом переважали чоловіки. Найбільший цей показник у віковій групі 35–39 років – на 1000 жінок припадало 1111 чоловіків.

У наступних вікових групах жінки переважають, і чим старше вікова група, тим більше перевага, що пов’язано з більш високою смертністю чоловіків.

У віковій структурі населення відрізняють групи за демографічними поколіннями: діти (0–15 років), батьки (16–49 років), прабатьки (50 років і старші). Відповідно до типів моделей, запроваджених шведським демографом Зунбергом, населення нашої області, як і України в цілому, відноситься до регресивного типу вікової структури, в якій частка прабатьків більша, ніж частка дітей. На початок 2022р. частка дітей в загальній кількості населення становила 17,9%, батьків – 46,6%, прабатьків – 35,5%, тобто питома вага прабатьків більше частки дітей майже у 2 рази.

Отже, статево-вікова структура населення регіону є визначальним фактором при встановленні певної динаміки відтворення населення. Для населення Одеської області характерними є значні диспропорції як у статевому, так і у віковому складі, які необхідно враховувати при розробці програм демографічної політики.

+ 0 -
  • 0
  • 264

Добавить комментарий