Загальна мобілізація: які строки проходження військової служби в Україні

З початку повномасштабної війни в Україні почала діяти мобілізація. 

Строки військової служби
– Мобілізація – комплекс заходів, здійснюваних з метою планомірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту – на організацію і штати воєнного часу, – йдеться у законі України Про мобілізацію.

Мобілізація може бути загальною чи частковою та проводиться відкрито або приховано.

Загалом термін строкової військової служби становить:
для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях – до 18 місяців;
для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістра – до 12 місяців.
Для громадян України, які були призвані на військову службу, встановлюються такі строки:

для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом – до 18 місяців;
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період – до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період – на строки, визначені рішенням Верховного головнокомандувача Збройних сил України.
Строки служби за контрактом
Згідно зі статтею 23 закону України Про військовий обов’язок і військову службу, для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, встановлюються такі терміни:

для осіб рядового складу – три роки;
для осіб сержантського і старшинського складу – від трьох до п’яти років;
для курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів – час навчання у вищому військовому навчальному закладі або військовому навчальному підрозділі вищого навчального закладу.
Для офіцерського складу:
військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб офіцерського складу та оволоділи (спеціальностями льотного складу авіації – 10 років; іншими спеціальностями – п’ять років);
громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу – від двох до п’яти років;
для інших громадян – від одного до п’яти років.
Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом:
для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу – на три роки;
для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу – на строк від трьох до п’яти років;
для осіб офіцерського складу – на строк від п’яти до 10 років.
Продовження контракту відбувається винятково за згодою військовослужбовця.

+ 0 -
  • 0
  • 1 010

Добавить комментарий