Розумова робота запобігає розвитку деменції: дослідження

Такі висновки були зроблені вченими в ході дослідження під назвою «Когнітивна стимуляція на робочому місці, білки плазми та ризик деменції».

Під терміном когнітивна стимуляція в дослідженні мається на увазі – зміцнення когнітивних здібностей за допомогою вправ для мозку (активної розумової роботи на робочому місці).

Як зазначає Bmj, метою дослідження була потреба вивчити зв’язок між когнітивно-стимулюючої роботою і подальшим ризиком недоумства (деменції) і визначити білкові шляхи зв’язку з цим.

В ході дослідження були вивчені три групи: когнітивна стимуляція і ризик деменції у 107 896 учасників з семи популяційних проспективних когортних досліджень консорціуму IPD-Work (метааналіз даних окремих учасників в працюючому населенні); когнітивна стимуляція і білки у випадковій вибірці з 2261 учасника одного когортного дослідження та білки і ризик деменції у 13 656 учасників двох когортних досліджень.

Як зазначали автори дослідження, когнітивна стимуляція вимірювалася на вихідному рівні з використанням стандартних інструментів анкетування на активних і пасивних роботах, а також на початковому рівні і в динаміці з використанням індикатора матриці впливу на роботу. Було просканувано 4 953 білки в зразках плазми. Термін спостереження за випадковою деменцією варіювався від 13,7 до 30,1 року в залежності від когорти. Людей з деменцією (недоумством) виявляли за допомогою електронних медичних карт і повторних клінічних обстежень.

Результати
З 1,8 мільйона людино-років в групі ризику було зареєстровано 1143 людини з деменцією. Було виявлено, що ризик деменції нижчий для учасників з високою когнітивної стимуляцією на роботі.

Цей зв’язок була стійким у відповідності до коригування на: освіту, фактори ризику деменції в дорослому віці (куріння, надмірне вживання алкоголю, відсутність фізичної активності, робоче навантаження, ожиріння, гіпертонія, діабет) і кардіометаболічного захворювання (діабет, ішемічна хвороба серця, інсульт). Ризик деменції також спостерігався протягом перших 10 років спостереження і починаючи з 10 року і відтворювався з використанням індикатора матриці повторного впливу на роботу.

В аналізі, що контролює тестування, більш висока когнітивна стимуляція на роботі була пов’язана з більш низькими рівнями білків, які пригнічують аксоногенез і синаптогенез центральної нервової системи: щілинний гомолог, карбосульфотрансфераза і пептидил-гліцин-?-амідуюча монооксигеназа. Ці білки були пов’язані з підвищеним ризиком деменції.

Висновки
В ході дослідження було виявлено, що ризик розвитку слабоумства в літньому віці нижче у людей, що виконують роботу, стимулюючу когнітивні функції, в порівнянні з людьми, які виконують не стимулюючу роботу мозку роботу. Автори дослідження вважають, що когнітивна стимуляція пов’язана з більш низькими рівнями білків плазми, які потенційно інгібують аксоногенез і сінаптогенез та збільшують ризик деменції.

+ 0 -
  • 0
  • 302

Добавить комментарий