Академік Микола Тюхтій провів відкриту лекцію про діяльність органів місцевого самоврядування

Доктор економічних наук, академік Академії економічних наук України, в.о. завідувача кафедри публічного управління та цифрової економіки Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку Микола Тюхтій  28 лютого 2024 р. провів відкриту лекцію за темою «Місцеве самоврядування: поняття та повноваження».
На лекції були присутні не тільки студенти, але й викладачі ЗВО, серед яких проректор з наукової роботи ДУІТЗ, доктор економічних наук, професор Катерина Танащук, доктори економічних наук, професори Василь Орлов та  Олена Князєва, співробітники кафедри  публічного управління та цифрової економіки.
Микола Петрович зазначив, що вперше в Україні принцип визнання місцевого самоврядування на конституційному рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана Пилипа Орлика в 1710 р., а пізніше в Конституції УНР 1918 р., положення яких так і не були реалізовані. Конституція України 1996 р., у повній відповідності до вимог Європейської Хартії (поряд з такими фундаментальними принципами, як народовладдя, суверенітет і незалежність України, поділу державної влади тощо), в окремій статті фіксує принцип визнання та гарантованості місцевого самоврядування.
Місцеве самоврядування має особливого суб’єкта – територіальну громаду. Згідно з Конституцією України місцеве самоврядування займає окреме місце в політичній системі, хоча це й не означає його повної автономності від держави, державної влади. Також місцеве самоврядування має особливий об’єкт управління – питання місцевого значення.
Здійснення місцевого самоврядування в Україні забезпечується системою гарантій, під якими розуміють економічні, політичні та правові умови і засоби повної й ефективної реалізації територіальними громадами, органами місцевого самоврядування завдань та функцій місцевого самоврядування. Найважливіші правові гарантії місцевого самоврядування отримали закріплення в Конституції України та Законі «Про місцеве самоврядування в Україні». Як зазначив Микола Тюхтій, хоча система місцевого самоврядування в Україні вже набула певних сталих форм, це не означає недоцільності її подальшого розвитку. Нині відбувається постійний пошук можливостей підвищити ефективність цієї системи, насамперед це може бути забезпечення формування самодостатніх територіальних громад.

+ 0 -
  • 0
  • 286

Добавить комментарий