Декан факультету електроніки, автоматизації та метрології ДУІТЗ: Від якості освіти – до якості життя

Факультет електроніки, автоматизації та метрології Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку є загальновизнаним лідером вищої освіти України в підготовці кадрів у галузі електроніки, автоматики, стандартизації, сертифікації та оцінки відповідності.

Факультет готує фахівців із забезпечення якості продукції та послуг, метрологічного забезпечення, державного нагляду, транспортних технологій. Факультет складається з двох випускових та двох загальноуніверситетських кафедр. Лабораторії ФЕАМ обладнані сучасними засобами вимірювальної техніки для проведення експериментальних досліджень, сертифікаційних випробувань тощо.

Факультет очолює визнаний фахівець у галузі технічного регулювання та менеджменту вищої освіти – Грабовський Олег Вікторович, кандидат технічних наук, доцент. Олег Вікторович є автором та співавтором 15 монографій і навчальних посібників, зокрема 6 підручників з грифом МОН України, близько 50 робіт у фахових журналах, зокрема й таких, що включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Науковець є членом-кореспондентом Міжнародної Академії Стандартизації. З 2018 року – Головний вчений секретар громадської організації «Міжнародна Академія Стандартизації».

Олег Грабовський з 1991 до 1994 року навчався в Одеському коледжі стандартизації, метрології та сертифікації. У 2005 році закінчив тоді Одеську національну академію зв’язку імені О.С. Попова за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку». Майже 30 років він працює в університеті. Для нього Університет – рідний дім.

 

  • Олеже Вікторовичу, Ви очолюєте факультет, який готує фахівців з актуальних, у дечому унікальних спеціальностей. Яким Ви бачите майбутнє факультету, щоб хотіли покращити, змінити?

- Візитною карткою нашого факультету є підготовка метрологів. Як відомо, метрологія – наука про вимірювання. Вимірювання супроводжують людину з моменту появи на світ і до останнього подиху. Протягом звичайного дня ми постійно зустрічаємося з вимірюваннями: перевіряючи час, купуючи їжу або товари, заправляючи паливом транспортні засоби, вимірюючи артеріальний тиск тощо. Точність, єдність усіх вимірювань у світовій спільноті забезпечують саме метрологи.

ФЕАМ є спадкоємцем славних традицій ОДАТРЯ – ОДІВТ – ОКСМС – ОВМЯ – ОТВ. З 1945 року це був єдиний, а надалі головний центр підготовки фахівців-метрологів для СРСР та інших країн світу.

Зараз через агресію з боку російської федерації, воєнний стан, руйнування багатьох підприємств, об’єктів інфраструктури в економіці України настали складні часи. І ми розуміємо, що для відновлення зруйнованої економіки країни є велика потреба в підготовці інженерних кадрів, особливо у таких фахівцях, яких готує наш факультет. А ще ми чекаємо кращих часів, коли буде можливість повернутися до наших лабораторій у навчальному корпусі № 1 та покращити матеріально-технічну базу факультету.

 

  • Розкажіть, будь ласка, де, в яких галузях та структурах чекають ваших випускників?

 - Фахівці наших спеціальностей потрібні в усіх галузях діяльності країни. Наприклад, усі підприємства з виробництва промислової та харчової продукції, вимірювальні та випробувальні лабораторії, органи з сертифікації та з оцінки відповідності продукції та послуг, підприємства всіх видів транспорту, логістичні компанії, державні установи, ВСУ (військові метрологи), митна справа, структури державного нагляду та інші.

 

  • Факультет активно розширює коло стейкхолдерів та партнерів. За цей навчальний рік було підписано кілька меморандумів про співпрацю. Що конкретно дає нашому ЗВО цей напрям роботи?

 - Обмін актуальною науково-технічною інформацією, сучасні результати наукових досліджень та технологій, особливо цінна для нас співпраця з міжнародними комітетами стандартизації ISO, обласними центрами стандарт метрології, Держпродспоживслужби, Науково-дослідний інститут випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки та інші підприємства Півдня країни.

 

  • На вашу думку, наскільки актуальна в наш час спеціальність метролога?

 - Метрологи завжди будуть актуальними, бо майже в усіх сферах діяльності нас оточують вимірювання та засоби вимірювальної техніки. Без вимірювань не може працювати жодне виробництво, так і в повсякденному житті ми завжди користуємося засобами вимірювань, наприклад, водоміри, лічильники газу тощо. Метрологи забезпечують точність та правильність роботи засобів вимірювань.

 

  • Гордість факультету – музей. Унікальні експонати, більшість з яких є подарунками випускників. Наскільки міцним є  зв’язок випускників з alma mater?

 - Дійсно, музей – наша гордість. Там зібрано багато унікальних експонатів, які є подарунками наших випускників, організацій та установ, де працюють наші випускники, а також керівництва країн, де наші випускники обіймали й обіймають доволі високі посади (Монголія, В’єтнам, Лаос, Куба).

Про зв’язок наших випускників з alma mater краще розкаже аналіз контингенту наших здобувачів вищої освіти та абітурієнтів: переважна більшість з них – діти, родичі, знайомі наших колишніх випускників, працівники сфери технічного регулювання, метрологічних служб, підприємств та установ.

 

  • На Ваш погляд, чому треба вступати саме до нашого Університету?

 - Декілька речень. Чому саме ДУІТЗ? Чому саме ФЕАМ? Тому що, це ТРАДИЦІЇ, ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ та доброзичлива студентоцентрована атмосфера. За спеціальністю 175 «Інформаційно-вимірювальні технології» ми кращі на Півдні України, за спеціальністю 171 «Електроніка» ми єдині у нашому регіоні, за спеціальністю 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» ми найкращі в Одесі.

Чекаємо на факультеті електроніки, автоматизації та метрології. Від якості освіти – до якості життя.

+ 0 -
  • 0
  • 2 364

Добавить комментарий